Disclaimer ScheerTips.com

Disclaimer ScheerTips.com

ScheerTips.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden content, noch voor schade die door gebruikers geleden wordt als gevolg van het gebruik daarvan.

ScheerTips.com is een informatie website waar diverse auteurs adviezen, tips en ervaringen plaatsen. Berichten op ScheerTips.com vertegenwoordigen de mening van de auteur. Indien u uitsluitend op basis van de informatie op deze website beslissingen neemt, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Tevens aanvaardt ScheerTips.com geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites of links waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link naar deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

ScheerTips.com aanvaardt geen aansprakelijkheid bij tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website.

Wij behouden ons het recht informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen zonder opgave van reden. ScheerTips.com stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website worden gemeld: redactie@scheertips.com

Geef een reactie

Sluit Menu